divendres, 20 de novembre del 2009

Manifest d’EUiA en el Dia Internacional contra la violència envers les dones


Esquerra Unida i Alternativa, aquest 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, vol expressar el seu rebuig contra la violència masclista i reafirmar el seu compromís de treballar per l’eradicació d’aquesta xacra social que afecta, encara avui en dia, moltes dones d’arreu del món.

La violència masclista és una greu vulneració dels drets humans -tal i com ho va proclamar La Conferència de Drets Humans de Viena el 1993-, que té les seves arrels en una estructuració social desigual en les relacions entre home i dona.

La violència contra les dones pot prendre moltes formes més enllà de la física. Pot ser també psicològica, sexual, econòmica, i es produeix en molts àmbits i espais, més enllà del de la parella, com en els àmbits laboral, social, cultural i comunitari.

Per a EUiA són molt preocupants les dades de la darrera enquesta sobre seguretat. Aquesta posa de manifest que continuen augmentant les denúncies i detencions per casos de violència masclista, la qual cosa indica una major conscienciació de les dones, però també es detecten més casos de menors amb comportaments de violència masclista.

Per aquest motiu, EUiA creu necessari incrementar esforços en la prevenció de la violència masclista, sobretot entre els adolescents, amb campanyes com les que ja està fent el Govern català, però també avançant en la coeducació a les escoles, l’eliminació de les imatges sexistes en el mitjans de comunicació i en aconseguir la igualtat real entre homes i dones en el món laboral.

A Catalunya varem aprovar la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que per a EUiA suposa un bon instrument per a lluitar contra aquesta xacra social. I creiem que, tot i l’actual situació de crisi, és necessari destinar-hi tots els recursos suficients. Ara bé, som conscients que no combatrem la violència masclista només amb una llei. Són necessaris canvis culturals i socials en els quals no tingui cabuda la violència de gènere i això requereix la implicació del conjunt de la societat.

Per a EUiA, una societat on persisteix la violència masclista envers les dones no és una societat plenament democràtica. Per tant cal realitzar canvis socials que equilibrin les relacions de poder entre homes i dones. Volem construir una societat mes igualitària i justa en què el fet de ser dona no comporti cap tipus de discriminació.

Des d’EUiA cridem a participar a les activitats organitzades per les entitats de dones arreu de Catalunya, així com a la manifestació i la concentració convocades per aquest 25 de novembre a la Plaça Sant Jaume de Barcelona.