divendres, 30 d’abril del 2010

El Parlament aprova una resolució sobre la constitucionalitat de l´Estatut i la renovació del Tribunal Constitucional

El ple ha aprovat avui amb els vots de tots els grups menys del PPC i el grup mixt (115 a favor i 16 en contra) una resolució en què defensa la plena constitucionalitat de l´estatut, exigeix que se´l respecti, demana que es renovin els membres del Tribunal Constitucional amb el mandat caducat i la vacant per defunció, i reclama que el tribunal es declari incompetent en les circumstàncies actuals per pronunciar-se sobre la norma institucional bàsica de Catalunya i que s´impulsi al Senat la reforma de la llei orgànica del tribunal per, entre altres qüestions, evitar la prolongació forçosa del mandat dels magistrats en casos de caducitat i bloqueig en el procés de renovació.

La resolució ha estat fruit d´una proposta que han presentat conjuntament CiU, el PSC-CpC i ICV-EUiA. ERC, tot i no signar el text, també l´ha votada favorablement. En el debat previ a la votació hi han intervingut Francesc Homs (CiU), Miquel Iceta (PSC-CpC), Anna Simó (ERC), Dolors Montserrat (PPC), Jaume Bosch (ICV-EUiA) i Albert Rivera (grup mixt).

La reproduïm íntegrament:

L´Estatut d´autonomia de Catalunya, aprovat primer com a Projecte de llei pel Parlament català, negociat després per una delegació del Parlament amb les co¬missions constitucionals del Congrés dels Diputats i del Senat, aprovat per majoria absoluta per les Corts Generals i referendat pel poble de Catalunya, és una llei vigent des del 9 d´agost de 2006 i ha estat objecte de desplegament al llarg de més de tres anys, malgrat els recursos en contra presentats davant del Tribunal Constitucional.

El Parlament de Catalunya vol, un cop més, defensar la plena constitucionalitat de l´Estatut, tot reiterant l´exigència que sigui respectat i plenament desenvolupat per totes les institucions. És obligat assenyalar que l´Estatut d´autonomia de Catalunya ha assolit la màxima legitimitat popular possible precisament per haver estat refrendat per la ciutadania a la qual ha de servir. Totes les institucions de l´Estat han de tenir especialment present aquesta especial dimensió de l´Estatut d´autonomia de Catalunya.

Després de tres anys i mig de debat entre els membres del Tribunal Constitucional sobre els recursos presentats pel Partit Popular, el Defensor del Poble i cinc comunitats autònomes contra l´Estatut d´autonomia de Catalunya, sense possibilitat d´arribar a un acord per a dictar sentència, l´Alt Tribunal ha evidenciat la seva incapacitat pràctica per a abordar una decisió tan transcendent com aquesta.

A més, durant aquest temps, s´han produït diverses disfuncions importants en la composició del Tribunal Constitucional. Un dels seus magistrats va ésser recusat després d´una alteració en la interpretació feta pel mateix Tribunal fins aleshores dels supòsits que permeten apartar un dels seus membres del coneixement d´una causa. Es va produir una nova vacant, per defunció d´un dels seus membres, entre els quatre magistrats que són nomenats pel Congrés dels Diputats i, finalment, al desembre del 2007 va finir el mandat dels quatre magistrats designats pel Senat, sense que, a hores d´ara, el procediment iniciat per a la seva renovació per part de la Cambra Alta hagi prosperat, malgrat que els parlaments de les comunitats autònomes van exercir ja fa molt de temps el dret de proposar candidats.

Aquestes disfuncions afecten, doncs, la meitat dels membres que integren el Tribunal Constitucional. En aquesta situació, totes les institucions de l´Estat haurien de prendre les decisions que corresponguin per a superar aquesta anòmala situació i el mateix Tribunal Constitucional hauria de reflexionar sobre si està en condicions de treballar amb la normalitat i la serenor que la seva funció reclama, tot evitant el desgast i descrèdit de la institució.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent proposta de resolució:

1. El Parlament de Catalunya reitera la seva convicció que l’Estatut d’autonomia de Catalunya ha assolit la màxima legitimació possible precisament perquè ha estat referendat per la ciutadania a la qual ha de servir, i insta totes les institucions de l’Estat a respectar-lo, complir-lo, fer-lo complir i desplegar en el que els correspongui les seves previsions. I també manifesta, un cop més, la convicció sobre la seva plena constitucionalitat.

2. El Parlament de Catalunya s’adreça als presidents del Congrés dels Diputats i del Senat per tal que traslladin als grups parlamentaris d’ambdues cambres la urgent i inexcusable necessitat de procedir, respectivament, a la designació del magistrat que li correspon fer al Congrés dels Diputats després de la vacant produïda per la defunció d’un dels membres del Tribunal Constitucional elegit per aquesta cambra legislativa, i a desbloquejar el procediment de designació dels quatre magistrats del Tribunal Constitucional, de conformitat amb l’article 159.1 de la Constitució espanyola i 17.1 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, que es troba pendent des de fa més de dos anys en el Senat.

3. El Parlament de Catalunya constata que després de cinc intents fallits de dictar sentència, el Tribunal Constitucional no està en condicions d’exercir les tasques que constitucionalment té assignades. En aquest sentit, el Parlament promourà totes les accions al seu abast, a fi d’aconseguir que el Tribunal Constitucional es declari incompetent.

4. El Parlament de Catalunya, sens perjudici d’altres iniciatives en el mateix sentit que es puguin produir en altres cambres, demana als grups parlamentaris catalans al Senat que impulsin en un termini màxim de trenta dies una proposta de reforma de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional que, entre altres qüestions, impedeixi la prolongació forçosa del mandat dels magistrats que integren el Tribunal Constitucional en els casos de bloqueig dels corresponents processos de renovació dels seus membres.

dilluns, 26 d’abril del 2010

EUiA d’Esplugues participa en la concentració de suport a Cuba


EUiA d’Esplugues va participar diumenge 18 d’abril a la concentració de suport a Cuba organitzada per la Plataforma Defensem Cuba, que ha tingut lloc davant del consolat cubà de Barcelona. En la concentració s´ha demanat els cessaments de l´assetjament mediàtic al Govern de l´illa, del bloqueig nord-americà i de la Posició Comuna Europea.

diumenge, 25 d’abril del 2010

El sesgo de los derechos humanos


VICENÇ NAVARRO
El título del artículo se refiere al sesgo conservador mostrado por los mayores medios de difusión del país en su cobertura de las violaciones de los derechos humanos en América Latina. Imagínese el lector que se hubiera descubierto este año en Cuba una sepultura desconocida en la cual yacieran más de 2.000 personas ejecutadas por el ejército cubano en los últimos años, y que una de las personas cubanas que hubieran denunciado las desapariciones y ejecuciones de tales personas hubiera sido asesinada también por el mismo ejército. La movilización mediática por parte de los mayores medios de información hubiera sido enorme. Y más de un Gobierno, además de denunciar al Gobierno cubano, habría roto las relaciones diplomáticas con aquel país. Y, cómo no, el Parlamento Europeo (con mayoría conservadora y liberal) habría aprobado una resolución condenatoria, interrumpiendo cualquier relación diplomática y comercial con aquel país. Y, probablemente, hubiera propuesto para el Premio Nobel de la Paz a título póstumo al ciudadano asesinado por el ejército. El Gobierno federal de EEUU hubiera aumentado la avalancha mediática, política y económica en contra del Gobierno cubano, acentuando todavía más el bloqueo económico. Y, cómo no, la prensa de mayor difusión en España criticaría, una vez más, a muchos intelectuales de izquierda por su falta de entusiasmo en su denuncia del hecho.
Pues bien, los 2.000 asesinatos de desaparecidos existen, como también existía la persona que los denunció y que fue asesinada por el ejército. La única diferencia es que el país no es Cuba, sino Colombia. En aquel país, una tumba desconocida fue hallada este año, por casualidad, cerca de la base militar colombiana situada en el municipio de La Macarena, en el departamento de Meta, al sur de la capital, Bogotá. La tumba fue descubierta cuando los vecinos se percataron de que muchas personas enfermaban por beber agua de manantiales en el bosque, que había sido contaminada por lo que, como se descubrió más tarde, eran cadáveres enterrados en aquella tumba desconocida. La única señal era una bandera con las fechas del enterramiento, 2002-2009. La subsecuente investigación descubrió que había más de 2000 personas enterradas allí. El ejército colombiano reconoció su autoría, indicando que eran miembros de las guerrillas capturados o muertos en combate. Pero no explicó por qué se habían enterrado secretamente y sin seguir las mínimas reglas exigibles del registro de los muertos.
En realidad, el caso era muy parecido a otro anterior –el caso de “falsos positivos”– en que otras 2.000 personas habían sido asesinadas por el ejército, presentándolas falsamente como guerrilleras, cuando se demostró que no lo eran. Johnny Hurtado, el sindicalista y presidente del Comité de Derechos Humanos Venezolano, que había denunciado tal hallazgo, había indicado a una delegación de miembros del Parlamento de Reino Unido, de visita en Colombia, que los asesinados enterrados en la tumba de La Macarena no eran miembros de las guerrillas, sino personas que habían desaparecido y que no tenían ninguna conexión con las guerrillas (cuyas prácticas criticó y denunció). El Gobierno y las Fuerzas Armadas estaban utilizando –según él– la lucha antiguerrilla para eliminar físicamente a todos sus opositores, presentándolos como guerrilla. Y, en ocasiones, ni siquiera eran opositores. Pero el ejército los mataba para identificarlos como guerrilleros como forma de expresar su eficacia. El 15 de marzo de este año fue asesinado Johnny Hurtado mientras soldados de la odiada y temida Brigada Móvil nº 7 patrullaban el área donde vivía. Pasó a ser el número 7 de los sindicalistas asesinados en los primeros meses del año 2010 en aquel país (en 2009 fueron 39).
Todos estos asesinatos se hicieron durante el mandado del presidente Uribe y de su ministro de Defensa Juan Manuel Santos (el candidato a la sucesión de Uribe como presidente de Colombia). Y, a pesar de sus negativas, es altamente improbable que no fueran conscientes de estos hechos, pues el ejército ha defendido tales acciones como “actos de la necesaria lucha contra la guerrilla”. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sin embargo, ha pedido que se realice una investigación de las violaciones de los derechos humanos en aquel país, definidas como “sistemáticas y ampliamente extendidas”, considerándolas “crímenes contra la humanidad”.
Frente a esta horrible situación ha habido un silencio ensordecedor de los supuestos defensores de los derechos humanos. El Parlamento Europeo no ha dicho nada. El Gobierno de Obama (cuyas Fuerzas Armadas estaban asesorando a los militares colombianos en la base de La Macarena) va a reanudar el Tratado Bilateral con Colombia (que inició el presidente Bush con Uribe). Y los medios de mayor difusión, supuestamente defensores de los derechos humanos, han permanecido, en general, silenciosos sobre este caso. En realidad, en España, el presidente Uribe y su Gobierno han tenido muy buena prensa. Varios de los rotativos de mayor difusión han publicado entrevistas muy favorables a Uribe y a su sucesor. Y los supuestos grandes defensores de la libertad –incluyendo a Mario Vargas Llosa– han permanecido en completo silencio. Ni que decir tiene que los portavoces de aquel Gobierno, ayudados por los medios que les ofrecerán grandes cajas de resonancia, negarán estos hechos. Mientras, los que se autodefinen como defensores de los derechos humanos, que continuamente hacen críticas (algunas de ellas justificadas) a Cuba, seguirán ignorando las horribles violaciones de tales derechos en otros países, cuyos gobiernos son considerados amigos, convirtiendo en una farsa su supuesto compromiso con los derechos humanos.
Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Políticas Públicas de The Johns Hopkins University