dimecres, 23 de desembre del 2009

El Govern aprova els Pressupostos del 2010 i una reforma de l´Impost de Successions


Es destinarà un 54.7% d’aquest pressupost a polítiques socials

La reforma de l’Impost de successions fa que sigui més just per a les persones treballadores

El Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest matí els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010. Els comptes públics de l´any vinent destinen un 54.7% a polítiques socials, més de dos punts percentuals del que s´ha dedicat en els darrers anys. El Govern català ha prioritzat el finançament de les polítiques d´ocupació, de benestar i d´habitatge, per tal de pal•liar els efectes de la crisi econòmica i de l´atur. L´executiu dedicarà 506 milions d´euros a Salut, 581 milions d´euros a Educació i 503 milions d´euros a Protecció Social.

Per a EUiA , les comptes de la Generalitat permetran impulsar polítiques transformadores, justes, de protecció de la clase treballadora i dels més desfavorits.

En quant a la reforma de l’Impost de Successions, la proposta finalment acordada per les forces polítiques que integren el Govern farà que aquest impost sigui més progressiu i just, ja que aquelles persones que heretin grans fortunes no estaran exemptes de pagar l´impost però sí que ho estaran aquelles que no heretin grans patrimonis.

Amb la reforma, quedaran exemptes de pagar l´impost les persones que heretin patrimonis valorats per sota dels 275.000 euros. L´acord al que s´ha arribat fa de l´impost un de més redistributiu que el que volien des d´un principi PSC i ERC, el qual hagués deixat exemptes de pagar l´impost aquelles persones que heretessin patrimonis valorats per sota dels 400.000 euros, de manera que deixaven de tributar també grans fortunes i els ingressos de la Generalitat per a invertir en polítiques socials haguessin disminuit de manera alarmant.

La reforma de l´Impost de Successions rebaixa l´impost als cònjugues que hereten un patrimoni de fins a 500.000 euros i als fills en aquells patrimonis que arriben fins a 275.000 euros. Per la resta de descendents la rebaixa es fa per aquelles herències de fins a 150.000 euros i pels ascendents de fins a 100.000 euros.