dissabte, 5 de febrer del 2011

Declaració de la Comissió Nacional d’EUiA sobre la negociació governsindicats


La Comissió Nacional d'EUiA es va reunir ahir dimarts i va aprovar un document sobre les eleccions municipals de maig d'aquest any i també va designar la comissió que n'assumirà la direcció política (veure apartat Documents del web). Així mateix, l'òrgan de direcció de la formació va aprovar la declaració que adjuntem a continuació sobre el pacte govern-sindicats: 'EUiA en favor d'un sistema públic i just de pensions.


Declaració de la Comissió Nacional d’EUiA sobre la negociació governsindicats

EUiA en favor d’un sistema públic i just de pensions


EUiA, davant el procés de negociació sobre la reforma de les pensions, reitera la seva posició política en favor d’un sistema públic, just i viable de pensions, necessari per a garantir la cohesió social al nostre país, front el privat com a element d’involució social i destrucció de les condicions de vida de la majoria de la població, pròpies de l’economia especulativa en què estem instal.lats. I en aquesta línia, manté les seves propostes programàtiques en la matèria, aprovades pel Consell Nacional al 2010, i que s’adjunten a aquesta declaració.


Vivim en un context de canvi de cicle polític, amb una clara deriva cap a la dreta, i de continus, creixents i intolerables atacs del capital financer i especulatiu internacional, als drets dels ciutadans/es i a la democràcia, que estan causant retrocessos a l’Estat del benestar a tota Europa. En aquest context de retrocessos socials, EUiA insisteix en la necessitat de reforçar l’estructura d’ingressos del sistema de pensions per tal de garantir la seva viabilitat i fortalesa, i considerem necessària l’adopció de mesures estructurals de manteniment del sistema.


Respecte la negociació govern-sindicats, i a l’espera de conèixer tots els detalls del pacte entre el Govern espanyol, els sindicats majoritaris i la patronal, la Comissió Nacional d’EUiA ha efectuat les següents valoracions:


- EUiA reconeix l’esforç negociador sindical per tal de recomposar el consens en el Pacte de Toledo, renegociar els aspectes més regressius de la reforma laboral, donar un impuls a la negociació col.lectiva i aturar la individualització de les relacions laborals. Una negociació en favor de les polítiques actives d’ocupació i les polítiques industrials.


- EUiA entén que els efectes de la mobilització dels darrers mesos (vaga general del 29-S, manifestació del 18-D...) en un procés d’acumulació de forces, i la visió socio-política del sindicalisme de classe, han fet possible l’obertura d’un procés de negociació, i que les organitzacions sindicals hagin aconseguit evitar una nova reforma decretada pel Govern del PSOE que endurís, encara més, les condicions socials, laborals i de vida de la població. Una reforma del sistema de pensions que comptava amb el suports parlamentaris de CiU, PNB, CC i PP, i l’aplaudiment de les organitzacions patronals, i les asseguradores i entitats financeres gestores dels plans de pensions privats.


- Per a EUiA el pacte conté elements positius, entre els que destaquen la nova prestació no contributiva per a persones en situació d’atur; el reconeixement de nous períodes de cotització per naixement de fill, i per joves en formació o pràctiques, o la no modificació dels anys de cotització necessaris per a accedir a la pensió (15).


- Tanmateix, pel que fa a les pensions, per EUiA com a organització política, no és satisfactori el resultat final del procés negociador, que no enforteix prou els ingressos del sistema públic de SS, posant un major accent a la reducció de les prestacions, i més dificultats d’accés a la jubilació per a col.lectius amb unes vides laborals més precàries. L’allargament de l’edat de jubilació a 67 anys, per aquells treballadors i treballadores amb menys anys de cotització i l’augment del període de càlcul de 15 a 25 anys, en són exemples de mesures amb efectes negatius per a les persones i els seus drets.

Cal recordar els nivells molt elevats d’atur i que la generació actual té un situació laboral més precària i, per tant, aquesta acord dificultarà més el seu accés a la jubilació. Una situació a la que cal contraposar, com a alternativa a les polítiques del Govern, una política d’ingressos basada en la creació d’ocupació estable i de qualitat, amb salaris dignes, que permetin l’accés a pensions adequades per a cobrir les necessitats de la població.


EUiA defensa la presentació d’esmenes en el tràmit parlamentari, ja que considera de gran importància la introducció de modificacions al contingut del projecte de llei del Govern, en favor del sistema públic de pensions, per la qual cosa establirà col.laboracions amb d’altres torces polítiques, contràries a les recomanacions del Pacte de Toledo, aprovades al Congrés el passat 25 de gener.


EUiA expressa, novament, la seva convicció de que, davant els atacs del capital financer i especulatiu transnacional als drets i condicions socials, laborals i vitals dels ciutadans/es, només el treball unitari de l’esquerra política, social i sindical, farà possible la salvaguarda dels mateixos, i reitera el seu compromís de continuar treballant políticament i socialment amb els sindicats, colze a colze, des del compromís comú de defensar els drets dels treballadors. Un treball conjunt, també, amb la ILP contra la reforma laboral.Barcelona, a 31 de gener de 2011