dimecres, 13 d’abril del 2011

Acte en defensa de la salut pública i del sistema sanitari públic a Esplugues


Convocat pel moviment veïnal , va comptar amb les intervencions de la responsable de la comissió de salut de la FAV Baix Pura Velarde, la regidora de salut de l’Ajuntamentd’Esplugues Sara Forgas i la responsable de salut d’EUiA Lola Castro.

A l’acte vam asistir unes cent persones i va fer la presentación el president de l’associació de veïns de Can Vidalet Antonio González.

La Lola Castro va explicar que el Conseller de Salut Boi Ruiz ens anuncia la retallada de 1000 milions en el pressupost sanitari, retallades en les prestacions, desplaçament de serveis, tancament de quiròfans per la tarda, la paralització de nous equipaments , ens invita a subscriure pòlisses d’assegurances privades, posibles co-pagaments que trencarien l’equitat del sistema.

El propòsit de CIU amb totes aquestes mesures és canviar el model de serveis públics universals per la privatització i la mercantilització dels serveis públics i el retorn a les velles polítiques assistencialistes.

La Pura Velarde va comentar l’impacte que tindran totes aquestes mesures de ratallades en la nostra Comarca, després de l’increment pressupostari i de les millores aconseguides els darrers anys . Front tot això, la Federació d’Associacions de Veïns del Baix Llobregat engegarà una campanya d’explicació i de recollida de signatures per presentar-les al Parlament abans de l’aprovació del Pressupost d’enguany.

La regidora de Salut de l’Ajuntament d’Esplugues Sara Forgas va dir que no hem de permetre de cap manera la privatització dels dos serveis esencials que són l’educació y la sanitat . També ens va explicar que no té cap notícia del projecte de construcció del tercer centre d’Atenció Primària per a Esplugues, reivindicat pel moviment veïnal i per l’Ajuntament.

Després de les intervencions es va obrir un torn de paraules dels/les assistents, amb l’opinió generalitzada de que será necessària la mobilització ciutadana per a defensar el sistema de salut públic universal, equitatiu, de qualitat, sense retallades i sense co-pagaments.