dilluns, 8 de març del 2010

EUiA del Baix Llobregat realitza a Viladecans un acte per la salut pública i per una atenció sanitària de qualitat al Baix Llobregat Delta/Litoral.


A la Biblioteca de Viladecans, i amb una assistència important de ciutadans/es dels municipis de Viladecans, Gavà, St. Climent, Castelldefells…
Va fer la presentación de l’acte la regidora d’EUiA de Viladecans, Idoia Baixench, que ens va exposar la necessitat de que es dotin de professionals els nous quiròfans de l’Hospital Sant Llorenç de Viladecans, i de que comencin les obres de construcció del nou hospital.
La responsable de l’Àrea de Salut d’EUiA Lola Castro va començar la seva exposició explicant-nos el que han representat en matèria de salut i d’atenció sanitària pública els governs de CIU, front als avenços en política sanitària dels dos Governs d’Esquerres: augment substancial del pressupostos de Salut, reducció de les llistes d’espera, ràtio per habitants i metge, l’hospital Moisès Broggi, llei de salut pública, universalització de l’assistència.
També ens va parlar sobre els models de gestió i privatitzacions, el marc històric i el que representen de pèrdua pel sector públic.
Com a conclusions, la defensa del sistema públic de salut de provisió pública, amb una adequada financiació, recuperant el seu prestigi y preservant l’universalitat, la equitat, la eficiència i la qualitat. No a qualsevol tipus de co-pagament.
A continuació va intervenir l’Àngels Martínez Castells, presidenta de Dempeus per la Salut Pública. Va començar explicant-nos l’importància de la no utilització del concepte gratuïtat quan parlem de l’atenció sanitària pública, ja que la ciutadania l’ha pagat.
Ens va parlar de determinants de salut, la classe social, el gènere, el medi, l’habitatge. També de l’atenció adequada dins del sistema públic de malalties com la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crónica, la sensibilitat química múltiple. Ens va anunciar la publicació al DOGC de l’Ordre de la Consellera de Salut sobre la regulació de les Unitats Hospitalàries Especialitzades en Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crónica, després d’allò que recull la Resolució 203/VIII aprovada pel Parlament de Catalunya fa dos anys.
També fa fer èmfasi en la importància de la participació de la ciutadania organitzada en la defensa del sistema públic de salut, i en què Dempeus n’és un bon exemple.
Finalitzada la seva intervenció, es va obrir un torn de debat amb les preguntes i/o aportacions de les persones assistentes a l’acte.
En aquest apartat varen sorgir temes com la cessió de la gestió de l’Hospital Moisès Broggi al Consorci Sanitari Integral, l’importància de la prevenció i la promoció de la salut front a l’atenció sanitària convencional, sobre els polítics, sobre els metges de l’Hospital Sant Llorenç, sobre el dret de ciutadania que representa un servei públic de salut.
Com a conclusions, la necessitat de continuar en la defensa de la salut i de l’atenció sanitària pública de qualitat a la zona del Baix Llobregat Delta/Litoral, i d’establir aliances ciutadanes per a fer realitat el començament de les obres del nou hospital de Viladecans.